hareket


hareket
(A.)
[ ﺖﮐﺮﺣ ]
1. hareket.
2. davranış.
♦ hareketsizlik hareket etmeme.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hareket — is., fiz., Ar. ḥareket 1) Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon 2) Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı. R. H. Karay 3) Davranış, tutum Sakin, dürüst, kıyafeti ve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAREKET — Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hareket etmek — 1) yola gitmek, yola çıkmak Ne vakit hareket edeceğiz, Kenan? Yarın mı? Ö. Seyfettin 2) vücudu oynatmak, kıpırdatmak veya kımıldamak, devinmek 3) davranmak İnsan bu kadar ölçülü hareket eder mi, edemez mi?. H. E. Adıvar 4) fiz. devinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAREKET-İ MİHVERİYE — Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.(Şems, hareket i mihveriyesi ile silkinse, meyveleri düşmez, silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hareket dairesi — is. Demir yollarında hareket işlerini düzenleyen, izleyen daire …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAREKET-İ MER'İYYE — Gerçekte olmadığı halde, var imiş gibi görünen hareket …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAREKET-İ MÜSTAKİME — Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hareket noktası — is. 1) Bir iş, bir yolculuk vb.nin başladığı yer 2) Bir sorunun incelenmesinde başlangıç olarak alınan nokta …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAREKET-İ ARZ — Zelzele, deprem, yer sarsıntısı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAREKET-İ DÂHİL — Tar: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye medreselerinin binasından sonra onikiye çıkarılan tarik i tedris (okutma yolu) silsilesinin dördüncü mertebesindeki müderrislerine verilen bir ünvandır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük